Katarzyna Radziejewska opowiedziała jak rozwinąć biznes przez rekomendacje!

 | 

23 czerwca ze studia nagraniowego w Warszawie, Katarzyna Radziejewska, poprowadziła webinar dotyczący rozwijania biznesu przez rekomendacje. Zaproszeni Goście mogli podczas godzinnej prezentacji poznać historię zawodową prowadzącej oraz zapoznać się z najważniejszymi korzyściami wynikającymi z obecności w BNI.

W każdy czwarty czwartek miesiąca organizujemy webinary poświęcone tematyce rozwijania biznesu przez rekomendacje. Prowadzą je praktycy biznesu, doświadczeni przedsiębiorcy, będący żywym dowodem na to, że właściwa strategia rekomendacji otwiera drzwi i zapełnia konta. Pokazujemy, jak maksymalizować efekty klasycznego networkingu i zdradzamy, jak dzięki zastosowaniu zasady Givers Gain zarabiać i dać zarabiać innym. Czerwcowy webinar poprowadziła niezwykła postać.
Katarzyna Radziejewska jest aktywnym przedsiębiorcą prowadzącym kilka działalności gospodarczych w branżach szkoleniowo-doradczej, nieruchomości komercyjnych oraz fitness. Swoją karierę biznesową rozpoczęła 20 lat temu, a kilka lat temu przystąpiła do BNI. Obecnie w naszej organizacji pełni funkcję Dyrektor Obszaru zarządzając Regionem BNI Łódź, w którym działa 5 Grup BNI zrzeszających 150 przedsiębiorców.


Podczas prezentacji Katarzyna podkreślała, że BNI daje nieograniczone możliwości przedsiębiorcom, którzy chcą osiągnąć więcej. Jednak, aby tak się stało, muszą spełniać określone wymogi. Przede wszystkim powinna charakteryzować ich rzetelność i wysoka jakość świadczonych usług. Dodatkowo muszą odznaczać się świadomością i skonkretyzowanymi celami biznesowymi przy jednoczesnym nastawieniu na współpracę z innymi przedsiębiorcami. Wielokrotnie powtarzała, że sama stara się zachować równowagę pomiędzy pracą, a czasem wolnym. Dlatego w jednej części swojego wystąpienia, zatytułowanej: „Jak rozwinąć swój biznes pracując mniej”, podała przykład udowadniający, że stosując narzędzia proponowane przez BNI można osiągnąć zadowalający efekt przy dużej oszczędności czasu.
Większa część webinaru poświęcona została opowiedzeniu o samej organizacji BNI. Prowadząca podkreślała, że BNI to ogrom możliwości płynący z 37-letniego doświadczenia współpracy z przedsiębiorcami w ponad 70 krajach na całym świecie. Dlatego tak ważne jest trzymanie się wypracowanej metodologii, korzystanie z proponowanych narzędzi i ciągłe podnoszenie swoich kompetencji.

Webinary organizowane przez BNI charakteryzują się wysoką jakością transmisji w standardzie telewizyjnym. Prowadzone przez profesjonalistów, którzy osiągnęli sukces w biznesie i chcących podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy do śledzenia kalendarza wydarzeń oraz strony, gdzie publikujemy informacje o kolejnych wydarzeniach. Kolejny webinar odbędzie się 22 września!

Śledź informacje o webinarach organizowanych przez BNI Polska