Jak zwiększyć sprzedaż, czyli sprzedaż efektywna

 | 

Zapewne każdy handlowiec zastanawiał się jak zwiększyć sprzedaż. Odpowiedź dość często bywa bardzo prosta. Odpowiednie przygotowanie się do tego procesu gwarantuje efektywną sprzedaż. Podstawowym błędem niedoświadczonych handlowców jest bagatelizowanie potrzeb konsumenta lub niedokładne ich określenie. Stanowią one filar każdego procesu sprzedażowego. Na jego podstawie opierają się następne działania:

Efektywna sprzedaż

Wymaga ona określenia potrzeb klienta za pomocą zadawania pytań otwartych i zamkniętych. Otwarte pytania pomagają uzyskać szczegółowe informacje na dany temat, natomiast zamknięte dają konkretne, wręcz ilościowe dane. Podczas określania potrzeb klienta sprzedawca powinien przede wszystkim zdobyć potrzebne informacje, wyjaśnić te niejasne zadając pytania klasyfikujące oraz potwierdzić, czy poprawnie zrozumiał wypowiedzi klienta poprzez dokonanie ich parafrazy. Sprzedawca nie może zapominać o ciągłej kontroli nad tokiem rozmowy. Musi naprzemiennie wcielać się w rolę handlowca oraz doradcy klienta. Procentowy udział każdej   z ról zawsze zależy od specyfiki sytuacji.

Jak podnieść sprzedaż?

Niezwykle pomocna w podniesieniu sprzedaży jest dywersyfikacja źródeł pozyskiwania klientów oraz ciągłe poszukiwanie kolejnych. BNI to doskonały partner w pozyskiwaniu klientów. W BNI cały proces przebiega za pomocą rekomendacji, co znacznie zwiększa skuteczność oraz skraca czas nawiązywania relacji z klientem, co jest bardzo pożyteczne zawłaszcza dla efektywnej sprzedaży bezpośredniej. Najlepsi w BNI osiągają ok 80% skuteczność w podpisywaniu umów z klientami, do których kontakt otrzymali na zasadzie rekomendacji ze swojej grupy BNI.

Prezentacja przygotowanej wcześniej oferty produktowej również ma wpływ na finalny efekt działań sprzedażowych. Należy napisać ją w jasny i zwięzły sposób kładąc nacisk na tylko te cechy produktu lub usługi, które są ważne dla klienta. Język prezentacji powinien skupić się na korzyściach oferty i skłaniać klienta do aktywnego uczestnictwa w prezentacji. Ważne jest nawiązanie relacji budującej zaufanie klientem do osoby sprzedawcy a co za tym idzie do samego produktu.

Zwiększenie sprzedaży poprzez negocjacje

Negocjacje to jeden z elementarnych czynników wpływających korzystnie na zwiększenie sprzedaży. Przygotowanie do negocjacji wymaga określenia celu czyli co chcę, aby druga strona zrobiła, czego ona ode mnie oczekuje, co mogę poddać wymianie a czego nie. Podczas negocjacji należy pamiętać, że mają one doprowadzić do osiągnięcia porozumienia.

Podsumowując, aby osiągnąć założone cele nie wystarczy sprzedawać. Trzeba wyjść z roli rasowego sprzedawcy i zamienić się w fachowego doradcę, który wzbudzi zaufanie klientów. Dodatkową wartością może być nie tylko zaoferowanie produktu lub usługi, który wnosi wartość do życia Twojego klienta, ale także realna pomoc dla jego biznesu poprzez skontaktowanie go z kimś kto ma zapotrzebowanie na jego usługi, produkty lub po prostu szuka partnera w biznesie.