Rok funkcjonowania warszawskiej Grupy BNI Sun!

 | 

15 lutego 2022 roku w Hotelu O3 w Warszawie odbyły się pierwsze urodziny Grupy BNI Sun. W uroczystości wzięło udział 70 przedsiębiorców, w tym 40 gości, którzy mieli okazję do zapoznania się z funkcjonowaniem organizacji BNI. Spotkanie wypełnione było pozytywną energią i rozmowami o biznesie.

Grupa BNI Sun została zainaugurowana rok temu w trakcie pandemii i restrykcyjnych przepisów sanitarnych wymuszających spotkania online. 1. urodziny grupy zorganizowano w formule stacjonarnej, co spotkało się z dużym entuzjazmem uczestników.

Podczas wydarzenia zostały rozdane nagrody dla najlepszych networkerów i Członków, którzy szczególnie przyczynili się do rozwoju Grupy BNI Sun. Wyróżnienia otrzymały następujące osoby:

Łukasz Aleksandrowicz – 3 wyróżnienia: za przekazanie największej liczby rekomendacji, za zaproszenie największej liczby Gości na spotkania Grupy oraz za pełnienie funkcji Prezesa Grupy BNI Sun
Paulina Kot – za pełnienie funkcji Wiceprezesa Grupy BNI Sun
Katarzyna Kiszkiel – za pełnienie funkcji Sekretarza Grupy BNI Sun
Milana Krzemień – za największą wartość podziękowań za biznes
Joanna Borowik – za największą liczbę spotkań 1-2-1
Żaneta Ścigała -za największą liczbę spotkań 1-2-1
Bartosz Wąsikowski – za największą liczbę zrealizowanych szkoleń
Piotr Stażyk – za prowadzenie cotygodniowej edukacji dla Członków w Grupie BNI Sun

Dziękujemy wszystkim Członkom Grupy za zaangażowanie i wkład w organizację spotkania i życzymy wielu sukcesów biznesowych!