Szkolenia dla liderów Grup BNI

 | 

Narzędzia pomagające w lepszym pełnieniu funkcji w grupie, skuteczne wyznaczanie celów grupy, podział obowiązków i odpowiedzialności w zarządach grup to tematyka, którą poruszaliśmy podczas marcowych szkoleń dla prawie 200 liderów Grup BNI, które przeprowadzaliśmy w całej Polsce. 

 

 

Szkolenia dedykowane były nowym Zarządom Grup oraz wszystkim osobom pełniącym funkcje w Grupach BNI: koordynatorom, mentorom, gospodarzom, członkom komitetów ds. członkostwa. Podczas szeregu szkoleń i warsztatów trenerzy BNI przekazywali nie tylko wiedzę na temat istoty pełnionej funkcji w grupie, ale także udzielali rad, w jakie sposób wykorzystać pełnioną funkcję w BNI do rozwoju siebie i własnej firmy.

Szkolenia dla nowych zarządów i osób pełniących funkcję w grupie to cykliczne szkolenia odbywające się dwa razy w roku: w marcu oraz we wrześniu, gdy w Grupach BNI następuje zmiana kadencji zarządów, trwająca 6 miesięcy. Jest to mocno rekomendowane szkolenie dla każdego członka pełniącego funkcję w grupie, by dzięki zdobytej wiedzy nie tylko mogli budować mocne grupy, ale także rozwijać firmy.