Inspirujące Szkolenie „Jak przewodzić społeczności przedsiębiorców – moduł CD”.

 | 

W dniach 15- 16 lutego odbyło się wyjątkowe Szkolenie „Jak przewodzić społeczności przedsiębiorców – moduł CD”.

Wspaniałe dwa dni szkoleniowe przyniosły uczestnikom nie tylko wiedzę, ale i inspirację do działania. Odbywające się online, wydarzenie zgromadziło 52 osoby, które pod kierunkiem doświadczonych liderów branży biznesowej zgłębiały tajniki efektywnego zarządzania społecznościami przedsiębiorców.

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję poznać różnorodne strategie dotyczące zarządzania niezależnymi przedsiębiorcami. Podczas intensywnych sesji omawiano kluczowe zagadnienia, takie jak:

1. Kim jest Lider?

Przekazano wiedzę dotyczącą, jaką rolę pełni lider w środowisku BNI oraz jak kształtować swój styl przywództwa, aby efektywnie wspierać przedsiębiorców w Grupach BNI.

2. Wsparcie – rola Dyrektora BNI:

Rozmawiano o istotnej funkcji Dyrektora BNI w działaniu Grupy, analizując sposoby zapewnienia wsparcia i prowadzenia grupowych działań.

3. Wizja i cele:

Omówiono techniki określania celów oraz wyznaczania strategicznego kierunku działania dla Grup BNI, podkreślając znaczenie klarownej wizji i motywacji.

Gościem specjalnym tego dnia był Ryszard Chmura, Prezes Zarządu BNI i CC Polska, który dzielił się swoimi doświadczeniami i strategiami dotyczącymi rozwoju Grup BNI opartych na power teamach.

W drugim dniu szkolenia, omówione zostały zagadnienia związane z codziennymi wyzwaniami, narzędziami oraz korzyściami związanych z zarządzaniem Grupami BNI. Analizie została poddana rutynę codziennej pracy z Grupą BNI, tajniki wykorzystania narzędzi BNI do efektywnego rozwoju społeczności, a także odbyła się dyskusja o kluczowej roli Dyrektora BNI w kreowaniu korzyści dla naszych biznesów.

Szkolenie „Jak przewodzić społeczności przedsiębiorców – moduł CD” nie tylko dostarczyło uczestnikom cenną wiedzę i umiejętności, ale również zainspirowało ich do aktywnego zaangażowania w rozwój swoich Grup BNI oraz wspierania współpracy w branży przedsiębiorczej. 

Dzięki zaangażowaniu ekspertów, takich jak Anna Martens – Trener BNI, prezes firmy badawczej Ondata, Lucyna Kuźniar-Lasota – Dyrektor Obszaru BNI Rzeszów i Arkadiusz Sztuka – Dyrektor Operacyjny BNI, oraz inspirującej prezentacji Ryszarda Chmury, uczestnicy opuścili szkolenie gotowi na nowe wyzwania i dalszy rozwój swojego przywództwa w BNI.

Dzięki przynależności do Grupy ludzi z zasobami z BNI najszybciej rozwiniesz swój biznes i siebie. Jeśli chcesz być częścią takich wyjątkowych wydarzeń i rozwijać swoje umiejętności przywódcze w BNI, dołącz do nas już dziś! 

Wspólnie twórzmy lepszą przyszłość dla społeczności przedsiębiorców.